31 Aralık 2014 Çarşamba

Veri çerçevesinin satır adlarına düzgün yıllık, çeyreklik, aylık gözlem etiketleri dizgilerinin atanışı [tr]

# veri çerçevesinin satır adlarına düzgün yıllık, çeyreklik, aylık gözlem etiketleri dizgileri ata
# YILLAR #
df <- data.frame(Col1=c(seq(1,50)), Col2=c(seq(51,100)))
df
row.names(df) <-  1965:2014 # Yılları (1965-2014; 50 yıl) satır adlarına ata
df   # artık, satır adları, yıllar oldu

# ÇEYREKLER #
#1.Yol: lubridate paketiyle
library(lubridate)
library(zoo)
row.names(df) <- as.yearqtr(seq(ymd('2002-07-01'), by = '1 quarter', length.out=(50)))
df
#          Col1 Col2
# 2002 Q3    1   51
# 2002 Q4    2   52
# 2003 Q1    3   53
# .................
# 2014 Q4   50  100

# Çeyrek başları, çeyreklerin başlangıç aylarından (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) farklıysa
library(lubridate)
library(zoo)
row.names(df) <- as.yearmon(seq(ymd('2010-11-01'), by = '1 quarter', length.out=(50)))
df        
#         Col1 Col2
# Kas 2010    1   51
# Şub 2011    2   52
# May 2011    3   53
# ..................
# Şub 2023   50  100

# Özel Durum (Çeyrekler, 1Ç'de başlayıp 4Ç'te bitiyorsa.)
x <- rep(seq(2002, 2014, 1), 4) # 2002 ... 2014 2002 ...2014 2002 ... 2014 2002 ... 2014
x <- sort(x)  # 2002 2002 2002 2002 .................................2014 2014 2014 2014
y <- rep(seq(1, 4, 1), 12) # 1 2 3 4 ............................................1 2 3 4
satirad <- paste(x, y, sep = ".")
satirad # "2002.1" "2002.2" "2002.3" "2002.4" ..................................."2014.4"

# AYLAR #
library(lubridate)
library(zoo)
row.names(df) <- as.yearmon(seq(ymd('2010-11-01'), by = '1 month', length.out=(50)))
df
#           Col1 Col2
# Kas 2010    1   51
# Ara 2010    2   52
# ....................
# Ara 2014   50  100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder